Tắt Javascript để copy trên trình duyệt CocCoc, Chrome

Tắt Javascript để copy trên trình duyệt CocCoc, Chrome

Mỗi trình duyệt có một cách bật/ tắt Javascript khác nhau bởi đơn giản chúng được thiết kế khác nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách bật/ tắt Javascript trên Chrome trước. Cách bật và tắt JavaScript trên trình duyệt Chrome: Vì ngôn ngữ mặc định của Chrome là tiếng anh nên chúng tôi xin hướng dẫn các bạn bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu các bạn đang dùng Tiếng Việt có thể làm theo thứ tự: Bước 1: Trên giao diện sử dụng trình duyệt Chrome các bạn nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm góc trên bên phải trình duyệt và chọn Settings (Cài đặt). Bước 2: Giao diện Settings (Cài đặt) hiện ra, các bạn trượt thanh cuộn xuống cuối và chọn Advanced (Nâng cao) Bước 3: Tiếp theo các bạn tìm tới mục Privacy and security (Quyền riêng tư và bảo mật) và nhấn vào tùy chọn Content settings (Cài đặt nội dung). Bước 4: Tại đây, các bạn tiếp tục tìm tới mục JavaScript và nhấn vào đó. Bước 5: Để bật/tắt JavaScript trên Google Chrome các bạn chỉ cần gạt công tắc tương ứng với tùy chọn được đề xuất là Allowed (Được phép). Cách bật và tắt JavaScript trên trình duyệt Cốc Cốc: Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Cốc Cốc góc trên bên trái trình duyệt và chọn Settings (Cài đặt) Bước 2: Giao diện Settings (Cài đặt) hiện ra, các bạn chọn tab Privacy (Riêng tư) cột bên trái và nhấn vào mục Content settings (Cài đặt nội dung) như hình dưới đây. Bước 3: Tiếp theo, tìm tới tùy chọn JavaScript chọn Alow… (cho phép) hoặc Do not…(không cho phép) rồi nhấn Done (Xong) để xác nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.